• head_banner_01

Мэргэшлийн өргөмжлөл

Үндсэн мэдээлэл

>>>

1 (3)
1 (2)
1 (1)
Pollutant discharge permit receipt

Бохирдуулагчийг гадагшлуулах зөвшөөрлийн баримт

General taxpayer certificate

Татвар төлөгчийн ерөнхий гэрчилгээ

Filing receipt of customs import and export sender and receiver

Гаалийн импорт, экспортын илгээгч, хүлээн авагчийн баримтыг бүрдүүлэх

Record registration form of foreign trade operators

Гадаад худалдаа эрхлэгчдийн бүртгэлийн маягт

Хүндэт жуух бичиг

>>>

Environmental management system certificate

Байгаль орчны удирдлагын тогтолцооны гэрчилгээ

Demonstration unit of honest operation

Шударга үйл ажиллагааны үзүүлэх нэгж

Credit certificate

Зээлийн гэрчилгээ

Certificate of good faith

Сайн итгэлийн гэрчилгээ

Occupational health system certificate

Хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн тогтолцооны гэрчилгээ

Integrity management certificate

Шударга байдлын удирдлагын гэрчилгээ

Quality system certificate

Чанарын системийн гэрчилгээ

1

Манай компани 2020 оны 9-р сарын 27-ны өдөр үндэсний өндөр технологийн үйлдвэрт түрүүллээ

Association certification

Холбооны гэрчилгээ

Оюуны өмчийн эрх

>>>